One thought on “IMG_0860”

  1. Được xem những hình ảnh và video của Diệu An gởi lên Web, nay lại được đọc bài văn thật dá»… thÆ°Æ¡ng của Kim PháÆ°»£ng thì còn niềm vui nào bằng. NChau thấy bạn bè cÅ© dù bao năm xa cách nhÆ°ng qua những dịp này mình nhÆ° tìm lại những thân thiết, gần gủi nhÆ° ngày nào.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s